home

Op deze site kunt u algemene informatie vinden over uw pensioenregeling. Bovendien wordt informatie aangeboden aan iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van onze organisatie.

Wij hopen u met deze website van dienst te zijn, en mocht u informatie missen, schroom niet om met ons contact op te nemen.

H. Hijlkema
Bestuur Stichting Pensioenfonds ECI.

Stichting Pensioenfonds ECI in liquidatie
Dr. Hub van Doorneweg 90170
5000 LM Tilburg
pensioenfondseci@achmea.nl
Pensioenbegrippen

actueel

Voortgang liquidatie pensioenfonds

11-08-2017
Stichting Pensioenfonds ECI (in liquidatie) heeft op 4 oktober 2013 haar plan van verdeling en de rekening en verantwoording van de vereffening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Hiertegen is verzet ingesteld bij de rechtbank Utrecht. In de beschikking van 18 maart 2014 heeft de rechtbank het verzet gegrond verklaard en is het pensioenfonds veroordeeld om de uitspraak in de dagvaardingsprocedure af te wachten. Op 4 juli 2017 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze dagvaardingsprocedure een definitieve uitspraak gedaan. De uitspraak heeft niet geleid tot een wijziging in het plan van verdeling. Verdere informatie over het liquidatietraject komt op deze website te staan.

Voortgang liquidatie pensioenfonds

07-08-2017
Op 11 juli 2017 is in een zaak in hoger beroep tegen ons fonds uitspraak gedaan. Zoals verwacht is het arrest ten gunste van het pensioenfonds ECI i.l. uit gevallen.

Voortgang liquidatie pensioenfonds

11-01-2017
Op 22 maart 2016 en vervolgens na uitstellen op 14 juni 2016, 26 juli 2016, 6 september 2016 en 18 oktober 2016 zou in een zaak in hoger beroep op 29 november tegen ons fonds uitspraak worden gedaan. Helaas is deze zaak wederom aangehouden en dit maal uitgesteld tot 11 juli 2017.